Educore Call Center ve Help Desk 444 2673 - 444 CORE
header image

Veri Merkezi Hizmetleri

Veri Merkezi Hizmetleri
Verileriniz ve Verimliliğiniz İşNet Veri Hizmetleri’yle Emin Ellerde…

Her geçen gün inanılmaz bir hızla artış gösteren, tüm kurum ve şirketlerin en önemli varlığı olan ‘veri’lerin yönetilmesi, saklanması, yedeklenmesi, paylaşımı, bir felaket durumunda geri kazanılması iş hayatında artık çok daha kritik bir rol oynuyor.Buna bağlı olarak tüm verilerin yönetildiği ve saklandığı ‘veri merkezleri’ ise, kurumların yaşamını devam ettirmesi için hayati öneme sahip yapılar olarak dikkat çekiyor.

Çünkü kurumların rekabet ortamında yaşamını devam ettirmesi için en çok ihtiyaç duyduğu varlık olan bilgi, veri merkezi tarafından işleniyor, yedeklenip saklanıyor. Müşterilere verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanmasından; üretim ve servislerin sürekliliğine kadar birçok süreç, veri merkezleri tarafından yönetiliyor.

Yapılan araştırmalar, şirketlerin veri merkezlerine olan ihtiyaçlarının bundan sonraki dönemde çok daha fazla olacağını işaret ediyor. Kurum ve şirketlerin işleyişinde hayati bir öneme sahip olan veri merkezlerinin işletmesi ve bakımı ise bu alanda ciddi bir uzmanlık, bilgi birikimi, deneyim ve gelişmiş teknoloji gerektiriyor.
Educore, sunduğu Veri Merkezi Hizmetleri’yle sahip olunan verinin gerçek değerini bulmasını ve veri merkezi bakım ve işletme giderlerinden büyük oranda tasarruf edilmesini sağlıyor.
İşNet Educore’un iş ortağıdır.