Educore Call Center ve Help Desk 444 2673 - 444 CORE
header image

ITIL® Expert Programı Life Cycle Paketi

ITIL Expert Paket Eğitim

Süre: 10-gün sınıf, 55 saat self-study
Kredi: 20 (15 Lifecycle 5 MALC)

ITIL Intermediate Lifecycle 6 eğitiminin paketlendiği ve e-learning ve sınıf karma eğitim modeli ile sunulduğu bu pakette şu 6 eğitim ve sınavları bulunmaktadır.

ITIL Intermediate Lifecycle Service Strategy

ITIL Intermediate Lifecycle Service Design

ITIL Intermediate Lifecycle Service Transition


ITIL Intermediate Lifecycle Service Operation


ITIL Intermediate Lifecycle Continual Service Improvement


ITIL Managing Across the Lifecycle

itilexpert

E-learning destekli ITIL Expert Paket Programı ile sınıfta 20 gün süren program 10 günlük bir sınıf eğitimi ve 55 saat self study elearning ile tamamlanabilmektedir.

Blended (Karma) eğitim modeli ile sunulan bu modelde kullanacağınız her bir kursun 6 farklı kurs kitabı sizlere sunulacaktır. Öte yandan self study sürelerinde hem kitaptan çalışma hem de e-learning ortamında çalışma imkanınız olacaktır. E-Learning ortamının demosu için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://demos.itpreneurs.com/Expert-Demo/Marketing-Demo/ITIL-expert-demo.html 

Sınıf eğitim süreleri 4 gün + 4 Gün + 2 Gün ve 55 saat self study olacak şekilde planlanmıştır.

Sınıf eğitim oturumları 2+2+2+2+2 gün ve haftasonu olacak şekilde optimize edilmiştir.
Her eğitimin arasında self study için 2-3 hafta kadar zaman bırakılmıştır.

Paket program kurs öncesi konferansı ile başlar ve bu konferansta çalışma modeli ve süreleri konusunda katılımcılarla mutabakat sağlanır. Bu sayede katılımcıların çalışma programlarına ortak uyum sağlanır ve esnek bir program ile hiçbir katılımcının hiçbir dersi kaçırmaması sağlanır.

Her sınıf eğitim oturumu öncesi katılımcılar ilgili kursun kitap ve e-learning okumalarını yapmış olarak sınıfa gelirler. Bllom seviyesi 1 ve 2 olan knowledge seviyesi, sınıfta analiz ve uygulama bilgileri ve tecrübeleri ile Bloom seviye 3 ve 4 olacak şekilde pekiştirilir.

Servis Strateji ve Service Desing ile başayan eğitimde CSI tüm oturumlarda paralel birkonu olarak 5 oturum boyunca sürekli işlenecektir. Devamında Servis geçiş ve Servis Operasyon eğitimleri yapılacaktır.

Sınıf oturumları sonrası sınava yönelik çalışmaları katılımcılar e-learning ortamında ve deneme sınavları ile yapacaklardır.

Sınava hazırlık süresinin sonunda katılımcılar sınıf eğitimi aralarında 0,5 günlük sınav oturumları için davet edileceklerdir.

Managing Across the Lifecycle oturumu ise 5 kursun sırayla anlatılması sürecinde paralel olarak anlatılacak bir diğer kurstur. 10 güne yayılmış sürede MALC içeriği her kursta kısım kısım işlenecektir.

itilss

ITIL® Intermediate
Servis Strateji Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Bu 3-günlük eğitim, Hizmet Yaşam Döngüsünün Hizmet Stratejisi ile ilgili genel kavramlar, süreçler, ilkeler ve yöntemler hakkında bilgiler sağlar. Bu eğitim, Hizmet Stratejisi aşaması dahilinde etkinlikler ve tekniklerin yönetimi ve kontrolünü kapsar, ancak destekleyici süreçlerin her biri hakkında detaylar değil. Bu kurs, ITIL en iyi uygulamanın temel disiplinlerini öğrenmeye yönelik senaryoya dayalı yaklaşımını kullanılarak tasarlanmıştır ve katılımcıya ilgili sınavı başarıyla tamamlama olanağı verir.

Bu kurs, hizmet-tabanlı iş modeli içinde stratejik planlama, yürütme ve kontrol ile ilişkilendirilmiş rollerde çalışan BT uzmanlarını için önemlidir. Katılımcılar Servis Hizmet Ömrünün Servis Stratejisi aşamasının daha derin bir anlayışını elde edecek ve bir kuruluşta BT hizmet yönetiminin kalitesini iyileştirmek için bu aşamada etkinliklerin nasıl uygulanacağını kavrayacaktır. Bu kurs, yeterliğin bir ön gereksinim olduğu ITIL Uzman (ve daha sonra ITIL Master) düzeyine kendi yeterliklerini genişleten ITIL Hazırlık sertifikalı profesyoneller için özel ilgilidir.

Hedef Kitle:

 • CIO/CTO’lar
 • Denetleyici personel
 • BT Takım liderleri
 • BT Tasarımcıları
 • BT Mimarları
 • BT Danışmaları
 • BT Denetim Yöneticileri
 • BT Güvenlik Yöneticileri
 • Hizmet Test Yöneticileri
 • ITSM Eğitmenleri

Öğrenme Amaçları:

Bu kursun sonunda, katılımcılar aşağıdakileri yapabilecekler:

 • Hizmet Yönetimini bir uygulama olarak ve Hizmet Stratejisi ilkelerini, amacını ve amacını anlamak.
 • Tüm Hizmet Stratejisi süreçlerinin nasıl diğer Hizmet Yaşam Döngüsü süreçleriyle etkileşimde bulunduğunu anlamak.
 • Hizmet Stratejisi süreçlerinin her birinde kullanılan etkinlikleri, yöntemleri ve fonksiyonları tanımlamak.
 • Hizmet Stratejisindeki roller ve sorumlulukları ve de işlevsel mükemmelliği başarmak için etkinlikler ve fonksiyonları tanımlamak.
 • Hizmeti Stratejisi performansını ölçmek.
 • Hizmet Strateji desteğindeki teknoloji ve uygulama gereksinimlerini anlamak.
 • Hizmet Stratejisi ile ilgili zorluklar, kritik başarı faktörleri ve riskleri tanımlamak.

Ön Koşullar:

Katılımcıların ITIL® Hazırlık sertifikasını almış olmaları gerekir. Buna ek olarak, yaklaşık 2 yıllık BT deneyimi tercih edilir.

Kurs Planı:

Kurs Tanımı

 • Giriş
 • Kurs Tanımı
 • Kurs Öğrenme Amaçları
 • Kursun Eşsiz Doğası
 • Kurs Gündemi ve Sınav Detayları
 • Kurs Gündemi
 • ITIL Ara Sınıf Kursu
 • ITIL Ara Uzman Program Kursu
 • ITIL Ara Sınıf Karışık Kurs
 • ITIL Ara Sanal Sınıf Karışık Kurs

Hizmeti Stratejine Giriş

 • Amacı ve Hedefler
 • Hizmet Stratejisinin Kapsamı
 • İşletmeye Değer
 • Diğer Yaşam Döngüsü Aşamaları ile İlişkisi
 • Grup/Bireysel Alıştırma

Hizmet Stratejisi İlkeleri

 • Bir Stratejiye Karar Vermeye Temel Yaklaşım
 • Strateji ve Muhalif Dinamikler ve Rakiplerin Performansını Geçmek
 • Hizmet Stratejisinin Dört P’si
 • Hizmetler ve Değer
 • Yardımcı Program ve Hizmetlerin Garantisi
 • Müşteri Varlıkları, Hizmet Varlıkları ve Stratejik Varlıklar
 • Servis Sağlayıcılar – Türleri ve Aralarında Seçme
 • Hizmetleri Tanımlama
 • Müşteri Memnuniyeti için Stratejiler
 • Hizmet Ekonomisi
 • Kaynak Bulma Stratejisi
 • Hizmet Yaşam Döngüsü ile Strateji Girdileri ve Çıktıları

Hizmet Strateji Süreçleri

 • BT Hizmetleri için Strateji Yönetimi
 • Hizmet Portföy Yönetimi
 • BT Hizmetleri için Mali Yönetim
 • Talep Yönetimi
 • İş İlişkisi Yönetimi
 • Grup/Bireysel Alıştırma
 • Örnek Test Soruları

Yönetişim

 • Yönetişim
 • Yönetim için Stratejiler
 • BT Yönetim Çerçevesi
 • BT Yönetimi
 • Yönetim Organları
 • Yönetim ile Hizmet Stratejisinin İlişkisi
 • Grup/Bireysel Alıştırma

Hizmet Stratejisi için Organizasyon

 • Örgütsel Gelişme
 • Kuruluşu Bölümlere Ayırma
 • Örgütsel Tasarım
 • Hizmet Sahibi ve İş İlişkileri Müdürü
 • Diğer Roller

Teknoloji Hakkında Önemli Noktalar

 • Hizmet Otomasyonu
 • Hizmet Arayüzleri

Hizmet Stratejisini Uygulama

 • Yaşam Döngüsü Boyunca Uygulama
 • Yaşam Döngüsü Yaklaşımını İzleme
 • Diğer Yaşam Döngüsü Aşamaları Üzerinde Hizmet Stratejisinin Etkisi
 • Grup/Bireysel Alıştırma

Zorluklar, Kritik Başarı Faktörleri ve Riskler

 • Zorluklar
 • Riskler
 • CSF’ler
 • Örnek Test Soruları

Sınav Hazırlama Kılavuzu

 • Örnek Sınav 1
 • Örnek Sınav 2

itilsdITIL® Intermediate
Servis Tasarım Eğitimi

Kurs Açıklaması

Bu 3-günlük kurs öğrencilere Hizmet Yaşam Döngüsünün Hizmet Tasarım aşaması ile ilgili genel kavramlar, süreçler, ilkeler ve yöntemler hakkında bilgiler sağlar. Bu kurs, Hizmet Tasarım aşaması dahilinde etkinlikler ve tekniklerin yönetimi ve kontrolünü kapsar, ancak destekleyici süreçlerin her biri hakkında detaylar değil. Bu kurs, ITIL en iyi uygulamanın temel disiplinlerini öğrenmeye yönelik senaryoya dayalı yaklaşımını kullanılarak tasarlanmıştır ve öğrenciyi ilgili sınavı başarıyla tamamlama olanağı verir.

Hedef Kitle

Hizmet Tasarımı Yaşam Döngüsü kursu şu kişiler için ilgili olacaktır:

 • Orta ve ileri düzey ITIL sertifikalarını almak isteyen ve ITIL Hazırlık Sertifikasına sahip kişiler.
 • Hizmet Ömrünün Hizmet Tasarımı aşamasına yönelik ve bir kuruluşta BT hizmet yönetiminin kalitesini iyileştirmek için bu aşamada etkinliklerin nasıl uygulanacağına yönelik daha derin bir anlayışa ihtiyaç duyan bireyler.
 • Müdahil kavramlar, süreçler, fonksiyonlar ve faaliyetlerin bir anlayışına ihtiyaç duyan ve bir Hizmet Tasarımı ortamında çalışan veya bu ortaya yeni olan BT uzmanları.
 • Kendisi için bu yeterliğin ön koşul modüllerden biri olduğu BT Hizmet Yönetiminde ITIL Uzman sertifikasyonunu arayan kişiler.
 • ITIL Uzman seviyesinin bir ön koşul olduğu BT Hizmet Yönetiminde ITIL Master için ilerleme arayan kişiler.
 • Tipik bir rol aşağıdakileri içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir): Hizmet Yaşam Döngüsü dahilinde tasarım etkinliklerinin entegrasyonu ve yönetim koordinasyonuyla ilgili olan CIO’lar, CTO’lar, yöneticileri, denetleyici personel, takım liderleri, tasarımcılar, mimarlar, planlamacılar, BT danışmanları, BT denetim yöneticileri, BT güvenlik yöneticileri, hizmet test yöneticileri ve ITSM eğitmenleri.

Öğrenme Amaçları

Bu kurs ve sınavın tamamlanması ardından, öğrenci aşağıdakilerde yetkinlikler kazanacaktır:

 • Hizmet Yönetimini bir Uygulama olarak ve Hizmet Tasarım ilkelerin, amacını ve hedefini anlamak
 • Tüm Hizmet Tasarım süreçlerinin nasıl diğer Hizmet Yaşam Döngüsü süreçleriyle etkileşimde bulunduğunu anlamak
 • Hizmet Tasarımı süreçlerinin her birinde kullanılan etkinlikleri, yöntemleri ve alt süreçler
 • Hizmet Tasarımı içerisinde roller ve sorumlulukları ve de işlevsel mükemmelliği başarmak için etkinlikler ve fonksiyonlar
 • Hizmet Tasarım performansı nasıl ölçülür
 • Hizmet Tasarım desteğindeki teknoloji ve uygulama gereksinimlerini anlamak
 • Hizmet Tasarımı ile ilgili zorluklar, kritik başarı faktörler ve riskler

itilstITIL® Intermediate
Service Transition Eğitimi

Bu 3-günlük kurs, Hizmet Yaşam Döngüsünün Hizmet Geçiş aşaması ile ilgili genel kavramlar, süreçler, ilkeler ve yöntemler hakkında bilgiler sağlar. Bu kurs, Hizmet Geçiş aşaması dahilinde etkinlikler ve tekniklerin yönetimi ve kontrolünü kapsar, ancak destekleyici süreçlerin her biri hakkında detaylar değil. Bu kurs, ITIL en iyi uygulamanın temel disiplinlerini öğretmeye yönelik senaryoya dayalı yaklaşımını kullanılarak tasarlanmıştır ve öğrencilere ilgili sınavı başarıyla tamamlama olanağı verir.

Bu kurs, ITIL çekirdek hizmet döngüsünün ITIL Hizmet Geçişi aşamasının ve onun bir organizasyon içerisinde BT hizmetini yürüten BT hizmetinin kalitesini arttırmaya yönelik olarak nasıl uygulanacağına yönelik anlayışa ihtiyaç duyan bireylere yöneliktir. Ayrıca, bu kurs yeterliğin bir ön gereksinim olduğu ITIL Uzman (ve daha sonra ITIL Master) düzeyine kendi yeterliklerini genişleten ITIL Hazırlık sertifikalı profesyoneller için özel ilgilidir.

Hedef Kitle:

 • Yayın Yöneticisi
 • Konfigürasyon Müdürü
 • Değişim Yöneticisi
 • BT Danışmaları
 • IT Denetim Müdürü

Öğrenme Amaçları:

Bu kursun sonunda, aşağıdakileri yapabileceksiniz:

 • Uygulama kavramı olarak Hizmet Yönetiminin önemini anlamak.
 • Hizmet Geçişinin ilkeleri, amacı ve hedeflerininin önemini anlamak.
 • Hizmet Geçişinin tüm süreçlerinin nasıl diğer Hizmet Yaşam Döngüsü süreçleriyle etkileşimde bulunduğunu öğrenmek.
 • Her bir Hizmet Geçişi sürecinde kullanılan alt süreçleri, etkinlikleri, yöntemleri ve fonksiyonları tanımak.
 • Hizmet Geçişindeki roller ve sorumluluklar ile işlevsel mükemmelliği başarmak için etkinlikler ve fonksiyonları tanımak.
 • Hizmet Geçişinin nasıl ölçüleceğini öğrenin.
 • Hizmet Geçişini çevreleyen teknoloji ve uygulama konularını anlamak.
 • Zorlukları, Kritik Başarı Faktörlerini (CSF’ler) ve Servis Geçişi ile ilgili riskleri özetlemek.

ITIL Service Transition Eğitim İçeriği

MODÜL 01: KURSA GİRİŞ

Kursa Giriş
•          Kurs Hedefleri
•          Kursun Eşsiz Doğası
•          Kurs Yeterlik Şeması
•          Kurs Gündemi

MODÜL 02: HİZMET GEÇİŞİNE GİRİŞ

Modül Hedefleri
•          Amaç ve Hedefler
•          Hizmet Geçişi Kapsamı ve Süreçler
•          İşletmeye Değer
•          Hizmet Yaşam Döngüsünde Hizmet Geçişi
•          Modül Özeti

MODÜL 03: HİZMET GEÇİŞ İLKELERİ

Modül Hedefleri
•          Hizmet Başlıkları
•          Hizmet Geçişi İlkeleri Kavramı
•          Temel Politikalar ve En İyi Uygulama İlkeleri
•          Hizmet Geçiş Performansını İyileştirme
•          Girdiler ve Çıktılar
•          Grup/Bireysel Alıştırma
•          Örnek Test Sorusu
•          Modül Özeti

MODÜL 04: HİZMET GEÇİŞ SÜREÇERİ — KISIM 1

Modül Hedefleri
•          Modül Başlıkları
•          Geçiş Planlama ve Destek
•          Değişim Değerlendirme
•          Grup/Bireysel Alıştırmalar
•          Modül Özeti

MODÜL 05: HİZMET GEÇİŞ SÜREÇLERİ — KISIM 2

Modül Hedefleri
•          Modül Başlıkları
•          Değişim Yönetimi
•          Hizmet varlığı ve Yapılandırma Yönetimi (SACM)
•          Bilgi Yönetimi
•          Grup/Bireysel Alıştırma
•          Örnek Test Soruları
•          Modül Özeti

MODÜL 06: HİZMET GEÇİŞ SÜREÇLERİ — KISIM 3

Modül Hedefleri
•          Modül Başlıkları
•          Yayınlama ve Yayılma Yönetimi
•          Hizmet Doğrulama ve Test Etme
•          Grup/Bireysel Alıştırma
•          Örnek Test Soruları
•          Modül Özeti

MODÜL 07: HİZMET GEÇİŞİ YOLUYLA KİŞİLERİ YÖNETME

Modül Hedefleri
•          Modül Başlıkları
•          Hedef
•          İletişimleri ve Bağlantıyı Yönetme
•          Kurumsal ve Paydaş Değişimini Yönetme
•          Paydaş Yönetimi
•          Grup/Bireysel Alıştırma
•          Örnek Test Sorusu
•          Modül Özeti

MODÜL 08: HİZMET GEÇİŞİ İÇİN DÜZENLEME

Modül Hedefleri
•          Modül Başlıkları
•          Kurumsal Gelişim
•          Fonksiyonlar
•          Hizmet Geçişi için Kurumsal Bağlam
•          Hizmet Geçişi Rolleri ve Sorumluluklar
•          Diğer Hizmet Döngü Aşamaları ile Hizmet Geçişinin İlişkisi
•          Grup/Bireysel Alıştırma
•          Örnek Test Sorusu
•          Modül Özeti

MODÜL 09: TEKNOLOJİ HUSUSLARI

Modül Hedefleri
•          Modül Başlıkları
•          Hizmet Geçişi Teknolojisi Gereksinimleri
•          Grup/Bireysel Alıştırma
•          Örnek Test Sorusu
•          Modül Özeti

MODÜL 10: HİZMET GEÇİŞİNİ UYGULAMA VE GELİŞTİRME
•          Modül Hedefleri
•          Modül Başlıkları
•          Hizmet Geçişine Girişte Temel Etkinlikler
•          Hizmet Geçiş Süreçlerine Entegre Bir Yaklaşım
•          Sanal veya Bulut Ortamında Hizmet Geçişini Uygulamak
•          Grup/Bireysel Alıştırma
•          Örnek Test Sorusu
•          Modül Özeti

MODÜL 11: ZORLUKLAR, CSF’LER VE RİSKLER

Modül Hedefleri
•          Modül Başlıkları
•          Hizmet Geçişinin Zorlukları
•          CSF’ler Boyunca Ölçüm
•          Hizmet Geçişi ve Plan Sırasında Riskler
•          Zor Koşullarda Hizmet Geçişi
•          Modül Özeti

itilsoITIL® Intermediate
Service Operation Eğitimi

Bu 3-günlük eğitim ,ITIL Hizmet Yaşam Döngüsünün Hizmet Operasyon modülü ile ilgili genel kavramlar, süreçler, ilkeler ve yöntemler hakkında bilgiler sağlar. Bu kurs, Hizmet Operasyon aşaması dahilinde etkinlikler ve tekniklerin yönetimi ve kontrolünü kapsar, ancak destekleyici süreçlerin her biri hakkında detaylar değil.

Bu eğitim, ITIL en iyi uygulamanın temel disiplinlerini öğrenmeye yönelik senaryoya dayalı yaklaşımını kullanılarak tasarlanmıştır ve öğrenciyi  ITIL® Hizmet Çalışmaları Yaşam Döngüsü sınavını başarıyla tamamlama olanağı verir. Bu kurs, yeterliğin bir ön gereksinim olduğu ITIL Uzman (ve daha sonra ITIL Master) düzeyine kendi yeterliklerini genişleten ITIL Hazırlık sertifikalı profesyoneller için özel ilgilidir.

Hedef Kitle:

 • Yayın Yöneticisi
 • Güvenlik Yöneticisi
 • Uygulamalar Desteği
 • BT İşletmeler Müdürü
 • Veritabanı Yöneticisi
 • Sorun Yöneticisi
 • Hizmet Masası ve Olay Yöneticisi
 • Ağ Desteği
 • Güvenlik Müdürü

Öğrenme Amaçları:

Bu kursun sonunda, aşağıdakileri yapabileceksiniz:

 • Uygulama olarak Hizmet Yönetiminin önemini anlamak.
 • Hizmet Çalışmasının ilkeleri, amacı ve hedeflerininin önemini anlamak.
 • Hizmet Çalışması tüm süreçlerinin nasıl diğer Hizmet Yaşam Döngüsü süreçleriyle etkileşimde bulunduğunu öğrenmek.
 • Her bir Hizmet Çalışması sürecinde kullanılan alt süreçleri, etkinlikleri, yöntemleri ve fonksiyonları tanımak
 • Hizmet Çalışmasında roller ve sorumluluklar ile işlevsel mükemmelliği başarmak için etkinlikler ve fonksiyonları tanımak.
 • Hizmet Çalışmasının nasıl ölçüldüğünü öğrenmek.
 • Hizmet Çalışmasını çevreleyen teknoloji ve uygulama konularını anlamak.
 • Zorlukları, CSF’ler ve Hizmet Çalışması ile ilgili riskleri özetlemek.

Modül 1: Kurs Tanımı

 • 1 Giriş
 • 2 Kursa Giriş
 • 3 Kurs Öğrenme Amaçları
 • 4 Kursun Benzersiz Doğası
 • 5 Kursa Yeterlilik Düzeni
 • 6 Kurs Gündemi ve Sınav Detayları

Modül 2: Servis Operasyonuna Giriş

 • 1 Amaç ve Hedefler
 • 2 Sürecin Kapsamı
 • 3 Hizmet Çalışması Bağlamı ve Hizmet Yaşam Döngüsü
 • 4 Sürecin İşletme Değeri
 • 5 Hizmet Süreci Temelleri

Modül 3: Servis Operasyonu İlkeleri

 • 1 Hizmet Çalışmasında Dengeyi Başarma
 • 2 İyi Hizmet Verme
 • 3 Hizmet Yaşam Döngüsünde Çalışma Personeli Katılımı
 • 4 Operasyonel Sağlık
 • 5 İletişim
 • 6 Belgelendirme
 • 7 Girdiler ve Çıktılar
 • 8 Örnek Test Sorusu

Modül 4: Servis Operasyonu Süreçleri – Bölüm 1

 • 1 Olay Yönetimi
 • 1.1 Amaç ve Hedefler
 • 1.2 Sürecin Kapsamı
 • 1.3 İşletmeye Değer
 • 1.4 Politikalar, İlkeler ve Temel Kavramlar
 • 1.5 Olay Yönetimi için Tasarlama
 • 1.6 Olay Kural Dizisi ve Düzenleme Sistemlerini Kullanma
 • 1.7 İşlem Etkinlikleri
 • 1.8 Tetikleyiciler, Girdiler, Çıktılar ve Süreç Arayüzleri
 • 1.9 Süreç Ölçümü
 • 1.10 Zorluklar ve Riskler
 • 2 Olay Yönetimi
 • 2.1 Amaç ve Hedefler
 • 2.2 Sürecin Kapsamı
 • 2.3 İşletmeye Değer
 • 2.4 Politikalar, İlkeler ve Temel Kavramlar
 • 2.5 Süreç Etkinlikleri, Yöntemler ve Teknikler
 • 2.6 Tetikleyiciler, Girdiler, Çıktılar ve Diğer Süreçlerle Arayüzler
 • 2.7 Süreç Ölçümü
 • 2.8 Zorluklar ve Riskler
 • 3 Problem Yönetimi
 • 3.1 Amaç ve Hedefler
 • 3.2 Sürecin Kapsamı
 • 3.3 İşletmeye Değer
 • 3.4 Politikalar, İlkeler ve Temel Kavramlar
 • 3.5 Süreç Etkinlikleri, Yöntemler ve Teknikler
 • 3.6 Tetikleyiciler, Girdiler, Çıktılar ve Diğer Süreçlerle Arayüzler
 • 3.7 Süreç Ölçümü
 • 3.8 Zorluklar ve Riskler
 • 4 Örnek Test Sorusu

Modül 5: Servis Operasyonu Süreçleri – Bölüm 2

 • 1 İsteğin Yerine Getirilmesi
 • 1.1 Amaç ve Hedefler
 • 1.2 Sürecin Kapsamı
 • 1.3 Sürecin İşletme Değeri
 • 1.4 Politikalar, İlkeler ve Temel Kavramlar
 • 1.5 Süreç Etkinlikleri, Yöntemler ve Teknikler
 • 1.6 Tetikleyiciler, Girdiler, Çıktılar ve Diğer Süreçlerle Arayüzler
 • 1.7 Süreç Ölçümü
 • 1.8 Zorluklar ve Riskler
 • 2 Kaynak Yönetimi
 • 2.1 Amaç ve Hedefler
 • 2.2 Sürecin Kapsamı
 • 2.3 Sürecin İşletme Değeri
 • 2.4 Politikalar, İlkeler ve Temel Kavramlar
 • 2.5 İşlem Etkinlikleri
 • 2.6 Tetikleyiciler, Girdiler, Çıktılar ve Diğer Süreçlerle Arayüzler
 • 2.7 Süreç Ölçümü
 • 2.8 Zorluklar ve Riskler
 • 3 Grup/Bireysel Alıştırma

Modül 6: Ortak Servis Operasyonu Etkinlikleri

 • 1 Hedef
 • 2. İzleme ve Kontrol Hizmetleri
 • 3 BT Çalışmaları
 • 4 Sunucu ve Ana Çerçeve Yönetimi ve Desteği
 • 5 Ağ Yönetimi
 • 6 Depolama ve Arşivleme
 • 7 Veritabanı Yönetimi
 • 8 Dizin Hizmetleri Yönetimi
 • 9 Masaüstü ve Mobil Cihaz Desteği
 • 10 Özel Yazılım Yönetimi
 • 11 Internet/Web yönetimi
 • 12 İmkanları ve Veri Merkezi Yönetimi
 • 13 Diğer Yaşam Döngüsü Aşamalarında Kapsanan Süreçlerin Operasyonel Faaliyetleri
 • 13.1 Değişim Yönetimi
 • 13.2 Hizmet Varlık ve Yapılandırma Yönetimi
 • 13.3 Yayın ve Dağıtım Yönetimi
 • 13.4 Kapasite Yönetimi
 • 13.5 Talep Yönetimi
 • 13.6 Kullanılabilirlik Yönetimi
 • 13.7 Bilgi Yönetimi
 • 13.8 BT Hizmetleri için Finansal Yönetim
 • 13.9 ITSCM
 • 13.10 Bilgi Güvenliği Yönetimi
 • 13.11 Hizmet Seviyesi Yönetimi
 • 14 Operasyonel Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
 • 15 Grup/Bireysel Alıştırma
 • 16 Örnek Test Sorusu

Modül 7: Servis Operasyonu Düzenleme

 • 1 Hizmeti Çalışması Fonksiyonları
 • 1.1 Hizmet Masası Fonksiyonu
 • 1.2 Teknik Yönetim Fonksiyonu
 • 1.3 Çalışmalar Yönetimi Fonksiyonu
 • 1.4 Uygulama Yönetimi Fonksiyonu
 • 2 Roller
 • 3 Hizmet Çalışmasının Kurumsal Yapısı
 • 4 Grup/Bireysel Alıştırma
 • 5 Örnek Test Sorusu

Modül 8: Teknoloji Hakkında Önemli Noktalar

 • 1 Genel Teknoloji Gereksinimleri
 • 2 Süreç Uygulamasına Yönelik Teknoloji ve Araçlar için Değerlendirme Kriterleri
 • 3 Grup/Bireysel Alıştırma
 • 4 Örnek Test Sorusu

Modül 9: Servis Operasyonu Uygulanması

 • 1 Hizmet Çalışmasında Değişiklikleri Yönetme
 • 2 Hizmeti Çalışması ve Proje Yönetimi
 • 3 Hizmet Çalışmasında Riskleri Değerlendirme ve Yönetme
 • 4 Hizmet Tasarımı ve Hizmet Geçişinde Operasyonel Personel
 • 5 Hizmet Yönetimi Teknolojilerini Planlama ve Uygulama
 • 6 Grup/Bireysel Alıştırma
 • 7 Örnek Test Sorusu

Modül 10: Zorluklar, Kritik Başarı Faktörleri ve Riskler

 • 1 Amaç
 • 2 Zorluklar, CSF’ler ve Riskler

itilcsiITIL® Intermediate CSI
Sürekli Hizmet Geliştirme Eğitimi

Bu 3-günlük eğitim öğrencilere Hizmet Yaşam Döngüsünün Devamlı Hizmet İyileştirme (CSI) aşaması ile ilgili genel kavramlar, süreçler, ilkeler ve yöntemler hakkında bilgiler sağlar. Bu kurs, CSI aşaması dahilinde etkinlikler ve tekniklerin yönetimi ve kontrolünü kapsar, ancak destekleyici süreçlerin her biri hakkında detaylar değil. Bu kurs, ITIL en iyi uygulamanın temel disiplinlerini öğrenmeye yönelik senaryoya dayalı yaklaşımını kullanılarak tasarlanmıştır ve öğrenciyi ilgili sınavı başarıyla tamamlama olanağı verir.

Hedef Kitle:
CSI Yaşam Döngüsü kursu şu kişiler için ilgili olacaktır:

 • Orta ve ileri düzey ITIL sertifikalarını almak isteyen ve ITIL Hazırlık Sertifikasına sahip kişiler.
 • Hizmet Ömrünün CSI aşamasına yönelik ve bir kuruluşta BT hizmet yönetiminin kalitesini iyileştirmek için bu aşamada etkinliklerin nasıl uygulanacağına yönelik daha derin bir anlayışa ihtiyaç duyan bireyler.
 • Müdahil kavramlar, süreçler, fonksiyonlar ve faaliyetlerin bir anlayışına ihtiyaç duyan ve bir CSI ortamında çalışan veya bu ortaya yeni olan BT uzmanları.
 • Kendisi için bu yeterliğin ön koşul modüllerden biri olduğu BT Hizmet Yönetiminde ITIL Uzman sertifikasyonunu arayan kişiler.
 • ITIL Uzman seviyesinin bir ön koşul olduğu BT Hizmet Yönetiminde ITIL Master için ilerleme arayan kişiler.
 • Tipik bir rol aşağıdakileri içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir): CIO’lar, CTO’lar, yöneticileri, denetleyici personel, takım liderleri, tasarımcılar, mimarlar, planlamacılar, BT danışmanları, BT denetim yöneticileri, BT güvenlik yöneticileri, hizmet test yöneticileri ve ITSM eğitmenleri.

Öğrenme Amaçları:
Bu kurs ve sınavın tamamlanması ardından, öğrenci aşağıdakilerde yetkinlikler kazanacaktır:

 • Hizmet Yönetimini bir Uygulama olarak ve CSI ilkelerini, amacını ve hedefini anlamak
 • Tüm CSI süreçlerinin diğer Hizmet Yaşam Döngüsü süreçleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamak
 • CSI süreçlerinin her birinde kullanılan etkinlikleri, yöntemleri ve alt süreçler
 • CSI içerisinde roller ve sorumlulukları ve de işlevsel mükemmelliği başarmak için etkinlikler ve fonksiyonlar
 • CSI performansı nasıl ölçülür
 • CSI desteğindeki teknoloji ve uygulama gereksinimlerini anlamak
 • CSI ile ilgili zorluklar, kritik başarı faktörler ve riskler

ITIL Intermediate Life Cycle CSI Eğitim Planı

Ünite 1: Sürekli Hizmet İyileştirme

1.1 Amaç ve Hedefler
1.2 Kapsam
1.3 Şirkete Değer
1.4 CSI’ya Yaklaşım
1.5 CSI için İş Soruları
1.6 ITIL Hizmet Yaşam Döngüsünde CSI Bağlamı
1.7 CSI Girdi ve Çıktıları
1.8 Örnek Test Sorusu
Ünite 1 Özeti

Ünite 2: Sürekli Hizmet İyileştirme İlkeleri

2.1 CSI ve Örgütsel Değişim Arasındaki İlişki
2.2 Mülkiyet
2.3 CSI Kayıt
2.4 CSI üzerinde SLM’in Etkisi
2.5 İyileştirme Girişimlerinde Bilgi Yönetiminin Rolü
2.6 Deming Döngüsünün Önemi
2.7 Hizmet Ölçümünün Çeşitli Yönlerini Etkin Kullanma
2.8 İyi Yönetişim için CSI Kullanma.
2.9 Çerçeveler, Modeller, Standartlar ve Kalite Sistemleri
2.10 Grup/Bireysel Alıştırma
2.11 Örnek Test Sorusu
Ünite 2 Özeti

Ünite 3: Sürekli Hizmet Geliştirme İşlemi

3.1 Amaç ve Hedefler
3.2 Kapsam
3.3 Şirkete Değer
3.4 Politikalar, İlkeler ve Temel Kavramlar
3.5 Süreç Etkinlikleri, Yöntemler ve Teknikler
3.6 Tetikleyiciler, Girdiler, Çıktılar ve Arabirimler
3.7 Yedi Adım İyileştirme Sürecinde Diğer Süreçler Nasıl bir Ana Rol Oynuyor
3.8 Kritik Başarı Faktörleri ve Anahtar Performans Göstergeleri
3.9 Sorunlar ve Riskler
3.10 Grup/Bireysel Alıştırma
3.11 Örnek Test Sorusu
Ünite 3 Özeti

Ünite 4: CSI Yöntemleri ve Teknikler

4.1 Ne Değerlendirilecek ve Değerlendirmeler Ne Zaman Kullanılacak
4.2 Geliştirme Alanlarını Tanımlamak için Aralık Analizlerini Kullanma
4.3 Kıyaslama
4.4 Hizmet Ölçümü
4.5 Metrikler
4.6 Yatırım Getirisi (ROI)
4.7 Hizmet Raporlama
4.8 Kullanılabilirlik Yönetim Tekniklerini Kullanma
4.9 Kapasite Yönetim Tekniklerini ve Yinelemeli Faaliyetleri Kullanma
4.10 ITSCM Gereksinimleri ve Risk Yönetimini Dikkate Alma
4.11 Sorun Yönetiminden Destek
4.12 Bilgi Yönetiminden Destek
4.13 Grup/Bireysel Alıştırma
4.14 Örnek Test Sorusu
Ünite 4 Özeti

Ünite 5: CSI için Düzenleme

5.1 Genel Hizmet Sahibi
5.2 Genel İşlem Sahibi
5.3 Süreç Yöneticisi
5.4 Süreç Uygulayıcısı
5.5 CSI Yöneticisi
5.6 Yedi Adım İyileştirme Görevleri
5.7 CSI Yöneticisi Rolünü Diğer Roller ile Karşılaştırma
5.8 Roller ve Sorumlulukları Tanımlamak için RACI Kullanma
5.9 Örnek Test Sorusu
Ünite 5 Özeti

Ünite 6: Teknoloji Hakkında Önemli Noktalar

6.1 Giriş
6.2 ITSM Paketleri
6.3 CSI’da Kullanılan Ek Araçlar
6.4 Örnek Test Sorusu
Ünite 6 Özeti

Ünite 7: CSI Uygulamak

7.1 Hususlar ve Başlama Yeri
7.2 CSI’da Yönetişimin Rolü
7.3 Örgütsel Değişimin CSI Üzerindeki Etkisi
7.4 İletişim Stratejisi ve Plan
7.5 Grup/Bireysel Alıştırma
7.6 Örnek Test Sorusu
Ünite 7 Özeti

Ünite 8: Zorluklar, Kritik Başarı Faktörleri ve Riskler

8.1 Zorluklar
8.2 Kritik Başarı Faktörleri
8.3 Riskler
8.4 Örnek Test Sorusu
Ünite 8 Özeti

Ünite 9: Sınav Hazırlık Oturumu

9.1 Deneme Sınavı
9.2 Deneme Sınavı Çözümleri

ITIL® MALC Eğitimi

Yaşam Döngüsü Boyunca Yönetim (MALC), ITIL Expert olmadan önce IT profesyonelleri için nihai ve son adımdır. MALC katılımcıların ITIL yaşam döngüsü aşamalarını köprülemesine olanak sağlayan en yüksek kurstur ve bir kuruluşun gerçekten süreçleri, sorumlulukları ve diğer konuları tutarlı bir hizmet yönetimi yaklaşımına entegre etmesine yardımcı olur. Başarılı olmak için, adayların entegre bir yaklaşımda ITIL ilkelerini strateji oluşturmak, planlamak, kullanmak ve ölçmek zorundadır. MALC eğitim programı ITIL uzmanlarını gerçek dünyada ITIL zorluklarını amaçlayan şekilde ideal olarak hazırlayan yeni nesil bir öğrenim deneyimidir. Kurs, öğrencilerin tek başlarına veya küçük gruplarda onları gerçekçi bir örnek durum çalışmasına ve 5 stratejik görevlendirmeye yönlendirir. MALC eğitimi, adaylardan bir kuruluş için stratejik bir değerlendirme yapmak, örgütsel zorlukları yönetmek, bir uygulama planı geliştirmek, iş durumu oluşturmak ve stratejik değişim programını yönetmesini ister. Bu bir PowerPoint olmayan, anlatımsız kurstur; tamamen pratik örnek olay deneyimidir.

Kurs Açıklaması

Yaşam Döngüsü Boyunca ITIL Yönetme Sertifikası (MALC), BT Hizmet Yönetimi yeterliğinde ITIL Uzmanına ulaşan bir bileşendir. Bu kurs bir 5 günlük Sınıf eğitim programı olarak mevcuttur.

Yaşam Döngüsü Boyunca Yönetim kursu öğrencilerin Intermediate kurslarda edindiği bilgi ve deneyim üzerine kurulur. Öğrencilerin bu bilgiyi, ayrıca hizmet yönetimi fonksiyonlarını gerçekleştirirken edindiği deneyimi uygulaması gereklidir. Royal Phraya Otel zinciri çevresinde geliştirilen beş stratejik atama vardır. Bu otel tüm diğer ITIL kurslarında da bulunmaktadır. Ancak, yeni kursta, zincir kendi işlerini dünyada diğer ülkelere genişlemiştir. Senaryolar birbirleri üzerinde inşa edilir, bunun anlamı gerçek hayatta olduğu gibi eğer başlangıçta hatalar yaparsanız, bunlar size daha sonra geri dönecektir. Senaryoların her biri MALC ders programından çoklu öğrenme hedeflerini kapsar. Ayrıca, tüm ders programı tamamen kurs kapsamındadır. Bu gelişmiş eğitim programında iyi performans gerçekleştiren öğrenciler final MALC sınavında başarılı olur.

Royal Phraya sadece bir alım gerçekleştir ve öğrenenler entegrasyonun yönetiminde yardımcı olmak zorundadır. Bunu yaparken, katılımcılardan, ITIL kavramlarını analiz etmesi ve uygulaması ve bunları duruma (Bloom Seviye 4) uygulaması istenecektir; ve hotel için anlamlı bir sonuç oluşturmak için bilgileri sentezlemeleri ve değerlendirmeleri (Bloom Seviye 5) istenecektir. Öğrenciler küçük takımlarda çalışır veya bireysel olarak çalışır ve takımlarda çalışırken kendi takım rolleri dönüşür. Her bir takım üyesi en az bir stratejik görevlendirmeye liderlik yapmalıdır. Kurs sırasında, eğitici Royal Phraya Otel zincirinin teknoloji müdürü rolünü oynar.

Educore, MALC eğitim programı ile yeni nesil öğrenme deneyimi sunuyor. Bu program bir ITIL Uzmanı olmaya hazır oluşunuzu test edecek ve sizleri büyüme alanlarını ve üstün olduğunuz alanları anladığınızdan emin olmanız için süreç boyunca size rehberlik edecektir.

Hedef Kitle

Yaşam Döngüsü Boyunca Yönetim kursu şu kişiler için ilgili olacaktır:

 • Bilişim Birimi Başkanları
 • Kıdemli BT Müdürleri
 • IT Müdürleri
 • Denetçiler
 • BT Profesyonelleriyle ilgilidir
 • BT İşletme Uygulayıcıları
 • BT Gelişim Uygulayıcıları
 • ITIL Servis döngüsünün işletme ve yönetim düzeyinde anlayışına ve onun bir kuruluş içerisinde BT hizmet yürütme kalitesini iyileştirmek için nasıl uygulanacağını anlamaya ihtiyaç duyan bireyler.
 • Bu yeterliğin nihai zorunlu modül olan IT Hizmet Yönetimi sertifikasında ITIL Uzmanlığı arayan bireyler.
 • ITIL Hizmet Yönetimi sertifikasının ön koşul olduğu BT Hizmet Yönetiminde ITIL Master için ilerleme arayan kişiler.

Öğrenme Amaçları

Bu yeterlik ile ilgili eğitim ve sınav bileşenlerinin başarıyla tamamlanması ardından, adayların aşağıdaki konularda yeterlik kazanmaları beklenir:

 • Hizmet yaşam döngüsünün temel kavramları
 • İletişim ve paydaş yönetimi
 • Hizmet yaşam döngüsü boyunca hizmet yönetim süreçlerini entegre etmek
 • Hizmet yaşam döngüsü boyunca hizmetleri yönetmek
 • Yönetişim ve organizasyon
 • Ölçüm
 • Hizmet yönetim yeterliğini uygulamak ve geliştirmek
 • MALC sınavı için hazırlanma, deneme sınav fırsatı da dahil

Ön Koşullar

Bu kurs için adayların şunları yapması gerekir:

BT Hizmet Yönetiminde ITIL Hazırlık Sertifikası (2 kredi)’na sahip ve ITIL Hizmet Yaşam Döngüsü veya Hizmet Yeterlik yeterliklerinin dengeli bir seçiminden ek bir 15 kredi, örneğin, toplamda en az 17 kredi.

Sınav on (10) çoklu seçimle kapalı kitap şeklindedir, tek bir durum çalışmasına dayalı aşamalı skorlu sorular. Örnek olay eğitim kursunda sahte sınavın sağlandığı gibi aynıdır. Adayların sınava girmeden önce örnek olayı detaylı olarak incelemesi beklenir.

 • Sınav süresi kendi ilgili dillerinde tüm adaylar için maksimum 120 dakikadır. Not: Kendi ana dili dışında bir dilde sınava giren adaylar ve/veya sınavın dilinin ülkede bir iş dili olmayan bir ülkede yaşayanlar maksimum 150 dakikaya sahiptir ve bir sözlük kullanmalarına izin verilir.
 • Her bir soru dört olası cevap seçeneklerine sahip olacaktır: biri 5 puan değerinde, biri 3 puan değerinde, biri 1 puan değerince ve bir tanesi dikkat dağıtıcı olan ve hiçbir puan vermeyen sorudur.
 • Geçme puanı 35/50 veya %70’tir.
 • Sınav bir gözetmen denetimli sınavdır; kayıtlı bir disiplin görevlisi sınav teslimatını yönetir.

Krediler

 • Yaşam Döngüsü Boyunca ITIL Yönetme sınavının başarıyla geçilmesi ardından, öğrenci ITIL yeterlilik düzeninde 5 kredisi ile tanınır.
 • Proje Yönetim Enstitüsü – Professional Geliştirme Birimleri (PDU’lar) = 5 günlük Sınıf programı için 40 ve Karma program için 30.

Beş Günlük Sınıf Kursu Ajandası

Tam MALC sınıf kursu eksiksiz bir grup tabanlı öğrenme deneyimidir. Öğrenciler küçük gruplarda tüm beş atamayı yönetecekler ve meslektaşlarından olduğu kadar eğitici tarafından gerçekleştirilen koçluktan da öğreneceklerdir. Bu kurs dinleyerek, tartışarak ve bilgi paylaşımı ile en iyi öğrenen kişiler için idealdir.

ITIL MALC Kurs Planı

Ünite 1: Giriş

1.1 Genel Bakış
1.2 Öğretici ve Öğrenci Tanıtımları
1.3 MALC Kursunun Eşsiz Doğası
1.4 Kurs Detayları
1.5 Ön-Okuma
1.6 Kurs Gündemi

Ünite 2: Stratejik Değerlendirme

2.1 Genel Bakış
2.2 Senaryo
2.3 Çözüm Geliştirme
2.4 Sunumlar
2.5 Sınıflandırma Başlığı
2.6 Senaryo Özeti

Ünite 3: Örgütsel Zorluklar, Kritik Başarı Faktörleri ve Riskler

3.1 Genel Bakış
3.2 Senaryo
3.3 Çözüm Geliştirme
3.4 Sunumlar
3.5 Sınıflandırma Başlığı
3.6 Senaryo Özeti

Ünite 4: ITSM Uygulama Planı

4.1 Genel Bakış
4.2 Senaryo
4.3 Çözüm Geliştirme
4.4 Sunumlar
4.5 Sınıflandırma Başlığı
4.6 Senaryo Özeti

Ünite 5: İşletme Durumu

5.1 Genel Bakış
5.2 Senaryo
5.3 Çözüm Geliştirme
5.4 Sunumlar
5.5 Sınıflandırma Başlığı
5.6 Senaryo Özeti

Ünite 6: Stratejik Değişimi Yönetmek

6.1 Genel Bakış
6.2 Senaryo
6.3 Çözüm Geliştirme
6.4 Sunumlar
6.5 Sınıflandırma Başlığı
6.6 Senaryo Özeti

Ünite 7: Sınav Hazırlama Kılavuzu

Örnek Sınav 1
Örnek Sınav 2

EDUCORE EĞİTİM DANIŞMANLIK DENETİM YAZILIM TİC.LTD.ŞTİ.

Brandium Residence R2 Blok D:53 Dudullu Yolu Cad. Ataşehir Istanbul Türkiye

Call Center : 444 2673 – 444 CORE

Tel: +90 216 599 0 118
Tel: +90 216 266 33 28
Tel: +90 216 450 69 39
Fax: +90 216 599 0 117

Educore Çağrı Merkezi numarası olan 444 26 73′ü Türkiye’nin her yerinden
Haftaiçi 9-18 saatleri arasında arayabilirsiniz.