Educore Call Center ve Help Desk 444 2673 - 444 CORE
header image

PRINCE2 2017 Foundation Proje Yönetimi Eğitimi

PRINCE2_Certified_Partner_Logo

PRINCE2 2017 FOUNDATION EĞİTİMİ ve PRINCE2 SINAVI

Eğitim Adı : PRINCE2 Foundation Eğitimi ve Sınavı
Eğitim Yeri : Silence Convention Center, Ataşehir, Istanbul
En Yakın Kesin Sınıf Tarihi : 16-17 Aralık 2017
Saat : 09:00 – 18:00
Diğer Tarihler: Takvim için tıklayınız.

prince2-foundation-2017-egitimi

PRINCE2 ( Projects IN Controlled Environment) kontrollü ortamlarda projeler anlamına gelen , patenti İngiliz Hükümeti ‘ ne ait olan süreç tabanlı bir proje yönetim yaklaşımıdır. Tüm dünyada bir çok uygulayıcıya sahiptir.Uyarlama(tailoring) prensibi sayesinde , proje boyutundan bağımsız olarak her büyüklükteki projeye göre ölçeklenebilir ve uyarlanabilir olan PRINCE2 dünyada en çok uygulanan metottur.

Güncellenmiş PRINCE2 2017 versiyonuna göre düzenlenen PRINCE2 Eğitiminin amacı İngiltere tarafından standart olarak kabul edilen bu metodolojinin katılımcılara tüm detayları ile aktarılması ve profesyonel hayatlarında uygulayabilecek bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.

PRINCE2 2017 Güncellemesi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Başarılı bir proje yönetiminde takip edilmesi gereken süreçler PRINCE2 tarafından 7 başlıkta toplanmıştır.

Bu 7 süreç ;

– Proje Hazırlığı (SU – Starting Up a Project)
– Projeyi Yönlendirme (DP – Directing a Project)
– Projeyi Başlatma (IP – Initiating a Project)
– Aşama Sınırlarının Yönetilmesi (MSB – Managing Stage Boundaries)
– Aşama Kontrülü (CS – Controlling a Stage)
– Ürün Tesliminin Yönetilmesi (MP – Managing Product Delivery)
– Proje Kapanışı (CP – Closing a Project)

başlıklarından oluşmaktadır.

Başarılı bir proje yönetiminin olmazsa olmazı olan konular PRINCE2 tarafından temalar olarak belirlenmiştir.

Bu 7 tema;

– İş durumu (Business Case)
– Organizasyon (Organization)
– Kalite (Quality)
– Plan (Plan)
– Risk (Risk)
– Değişim (Change)
– İlerleme (Progress)

başlıklarından oluşmaktadır .

Son olarak bir projenin PRINCE2 projesi olarak adlandırılması için PRINCE 2 tarafından belirlenmiş 7 prensibin mutlaka uygulanmış olması gerekmektedir.
Bu 7 prensip ;

– İş Gerekçesinin Sürekli Kontrolü (Continued Business Justification)
– Tecrübeden Öğrenme (Learn from Experience)
– Tanımlanmış Roller ve Sroumluluklar (Defined Roles and Responsibilites)
– Aşamalarla Yönetme (Manage by Stages)
– Özel Durumlarla Yönetme (Manage by Exception)
– Ürünlere Odaklanma (Focus on Products)
– Proje Ortamına Uyum Sağlamak için Uyarlama (Tailor To Suit The Project Environment)

başlıklarından oluşmaktadır .

PRINCE2 yaklaşımının temel parçaları olan süreçler, temalar, prensipler ve tüm PRINCE2 metot elemanları başarılı ve deneyimli eğitmenlerimiz tarafından öğretilmektedir , teorik bilginin yanı sıra gerçek projelerle edinilmiş tecrübeler de aktarılmaktadır.

Hedef Kitle:

 • PRINCE2 benimsemeyi düşünenler
 • Proje yöneticileri
 • Proje takım yöneticileri ve liderler
 • Proje koordinatörleri
 • Proje destek personeli
 • Proje memurları
 • Müteahhitler ve danışmanlar

Öğrenme Amaçları:

Bu kursun sonunda, şunları anlayacaksınız:

 • PRINCE2 proje yönetimi yönteminin prensipleri
 • Projelerin nasıl başlatıldığı, kontrol edildiği ve kapatıldığı
 • Kalitenin nasıl yönetildiği
 • Riskin nasıl yönetildiği
 • Projelerin, bütçe dahilinde ve belirtilen işletme durumunda, nasıl zamanında teslim edildiği
 • Farklı proje ortamlarına PRINCE2’nin nasıl uyarlandığı

Bu Eğitimi Almanın Faydaları:

Bu kursun sonunda, aşağıdaki faydaları elde edeceksiniz:

 • PRINCE2 dahilinde sunulduğu şekilde, yapılandırılmış Proje Yönetiminin çalışma seviyesinde anlaşılması ve gerekli bilginin elde edilmesi
 • Günlük bazda projeler üzerinde çalışma için ilgili bilgiyi elde etmek ve bir projeyi yönetmek
 • Axelos PRINCE2 Hazırlık sınavını geçmek için gerekli bilgiye sahip olmak

PRINCE2_Certified_Partner_Logo

PRINCE2 EDUCORE AKREDİTASYON BELGESİ

PRINCE2 2017 Foundation Eğitim İçeriği

Modül 1: PRINCE2 2017 Genel Bakış

 • 1 Hazırlık Kavramlarını Özetleme
 • 1.1 Dört Entegre Ögeleri
 • 1.2 Yedi İlke
 • 1.3 Yedi Tema
 • 1.4 Yedi Süreç
 • 1.5 Proje ortamına adaptasyon
 • 2 Teknik
 • 2.1 Ürün Bazlı Planlama
 • 3 Teknikler
 • 3.1 Kalite Gözden Geçirme
 • 4 Yönetim Ürünleri
 • 4.1 Temel, kayıtlar ve raporlar
 • 5 Uygulama vs. Adaptasyon
 • 5.1 Fark
 • 6 Projeler ve Programlar
 • 6.1 Açıklama
 • 7 Genel Bakış
 • 7.1 OTE Soruları
 • 8 Yönetim Özeti

Modül 2: PRINCE2 Organizasyon

 • 1 Proje Yönetimi
 • 1.1 Dört Düzeyi
 • 1.2 Proje Yönetim Ekibinin Üç Katmanı
 • 2 İletişim Yönetim Stratejisi
 • 2.1 Bileşim.
 • 2.2 Sorumlu Roller ve Süreçler
 • 3 Organizasyon Teması
 • 3.1 Süreçlerde Tema Kullanımı
 • 3.2 Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • 3.3 Temaları Uyarlama
 • 4 Sınav Gereksinimleri
 • 5 Yönetim Özeti

Modül 3: PRINCE2 Business Case

 • 1 Projenin Canlılığını Ölçme
 • 2 İş Durumu ve Fayda Gözden Geçirme Planının Derleme
 • 3 İş Durumuna Gelişim Yolu
 • 4 Süreçlerde tema kullanımı
 • 5 Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • 6 Temayı Adapte Etme
 • 7 Temel Gereksinimler
 • 8 Yönetim Özeti

Modül 4: PRINCE2 Proje Risk Yönetimi

 • 1 Risk Yönetimi
 • 1.1 Süreçlerde Tema Kullanımı
 • 2 Yönetim Ürünleri
 • 2.1 Risk Yönetimi Stratejisi ve Risk Kaydı
 • 3 Risk Tipleri
 • 3.1 Doğal, İkincil ve Artık Riskler
 • 4 Risk Analizi
 • 4.1 Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • 4.2 Bir Tema Nasıl Adapte Edilir
 • 5 Sınav Gereksinimleri
 • 6 Yönetim Özeti

Modül 5: PRINCE2 Proje Planlama

 • 1 Proje Planlama
 • 1.1 Planalamada koordinasyon
 • 1.2 Yönetim Belge Planının Bileşimi
 • 1.3 Yönetim Belge Proje Yönetimi Ürünü Kompozisyonu
 • 1.4 Yönetim Belge Yönetimi Ürünü Açıklamasının Kompozisyonu
 • 2 Planlar, Tema ve Süreçler
 • 2.1 Süreçlerde Planlar Temasını Kullanma
 • 3 PRINCE2 Planı Üretme
 • 3.1 Adımlar – Planı Tasarla
 • 3.2 Adımlar – Ürünleri tanımla ve analiz et
 • 3.3 Adımlar – Faaliyetleri ve bağımlılıkları tanımla
 • 3.4 Adımlar – Tahminleri hazırla
 • 3.5 Adımlar – Programı hazırla
 • 3.6 Adımlar – Riskleri analiz et
 • 3.7 Adımlar – Planı belgele
 • 4 Ürün bazlı planlama
 • 4.1 Uygulama
 • 4.2 Proje Ürün Açıklaması
 • 4.3 Ürün Dağılım Yapısı
 • 4.4 Ürün Açıklamaları
 • 4.5 Ürün Akış Diyagramı
 • 5 Planlar Teması
 • 5.1 Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • 5.2 Tema ile İlgili Sorumluluklar Tema (Devamı)
 • 5.3 Temayı Uyarma
 • 6 Sınav Gereksinimleri
 • 7 Yönetim Özeti

Modül 6: PRINCE2 Proje Kalite Yönetimi

 • 1 Yönetim Ürünleri
 • 1.1 Bileşim.
 • 2 Kalite Teması
 • 2.1 Kaliteye PRINCE2 Yaklaşımı
 • 2.2 Süreçlerde Tema Kullanımı
 • 2.3 Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • 2.4 Temayı Uyarlama
 • 3 Sınav Gereksinimleri
 • 4 Yönetim Özeti

Modül 7: PRINCE2 Proje Değişiklik Yönetimi

 • 1 Değişiklik
 • 1.1 Süreçlerde Değişim Temasını Kullanma
 • 2 Yönetim Ürünleri
 • 2.1 Bileşim.
 • 2.2 Yapılandırma Yönetim Fonksiyonu
 • 2.3 Yapılandırma Öge Kayıtları
 • 2.4 Sorun Kayıt ve Sorun Raporu
 • 2.5 Ürün Durum Hesabı
 • 3 Temanın Değiştirilmesi
 • 3.1 Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • 3.2 Bir Tema Nasıl Adapte Edilir
 • 4 Sınav Gereksinimleri
 • 5 Yönetim Özeti

Modül 8: PRINCE2 Proje İlerleme Yönetimi

 • 1 İlerleme
 • 1.1 Süreçlerde Tema Kullanımı
 • 2 Özel durumlar ve Toleranslar
 • 2.1 Alana Göre Tolerans Düzeyleri
 • 3 Yönetim Ürünleri
 • 3.1 Bileşim.
 • 3.2. İş Paketi
 • 3.3 Dersler Kaydı
 • 3.4 Kontrol Noktası Raporu
 • 3.5 Vurgulama Raporu
 • 3.6 Son Aşama Raporu
 • 3.7 Son Proje Raporu
 • 3.8 Hariç Tutma Raporu
 • 3.9 Dersler Raporu
 • 4 İlerleme Teması
 • 4.1 Temayı Uyarma
 • 4.2 Sınav Gereksinimi
 • 4.3 Modül Özeti

Modül 9: PRINCE2 SÜREÇLERİ: Bir Projeyi Başlatma

 • 1 Bir Proje Başlatmada Her Bir Etkinlik için Sorumluluklar
 • 1.1 İcra ve Proje Yöneticisi Atama
 • 1.2 Önceki Dersleri Yakalama
 • 1.3 Proje Yönetimi Takımı Atama ve Tasarım
 • 1.4 Anahat Şirket Durumu Hazırlama
 • 1.5 Proje Yaklaşımını Seçin ve Proje Özetini Toplayın
 • 1.6 Başlatma Aşamasını Planlayın
 • 2 Yönetim Ürünleri
 • 2.1 Proje Emri
 • 2.2 Proje Özeti
 • 3 Bir Proje Süreci Başlatma
 • 3.1 Temaları Uygulamak
 • 4 Sınav Gereksinimleri
 • 5 Yönetim Özeti

Modül 10: PRINCE2 SÜREÇLERİ: Bir Projeyi Yönetme

 • 1 Bir Proje Yönetmede Her Bir Etkinlik için Sorumluluklar
 • 1.1 Başlatma Yetkilendirme
 • 1.2 Proje Yetkilendirme
 • 1.3 Bir Aşama veya Özel Durum Planı Yetkilendirme
 • 1.4 Geçici Yön Verme
 • 1.5 Proje Kapatma Yetkilendirme
 • 2 Bir Proje Sürecini Yönetme
 • 2.1 Temaları Uygulamak
 • 3 Sınav Gereksinimleri
 • 4 Yönetim Özeti

Modül 11: PRINCE2 SÜREÇLERİ: Proje Aşamalarını Kontrol Etme

 • 1 Bir Aşama Kontrolünde Her Bir Etkinlik için Sorumluluklar
 • 1.1 İş Paketini Yetkilendirmek
 • 1.2 İş Paketi Durumunu Gözden Geçirme
 • 1.3 Tamamlanan Çalışma Paketlerini Almak
 • 1.4 Aşama Durumunu Gözden Geçirme
 • 1.5 Vurguları Raporlama
 • 1.6 Sorunları ve Riskleri Yakalama ve İnceleme
 • 1.7 Sorunları ve Riskleri Yükseltmek
 • 1. 8 Düzeltici Tedbirlerin Alınması
 • 122 Aşamalı bir Süreci Kontrol Etme
 • 2.1 Temaları Uygulamak
 • 3 Sınav Gereksinimleri
 • 4 Yönetim Özeti

Modül 12: PRINCE2 SÜREÇLERİ: Ürün Teslimini Yönetme

 • 1 Ürün Teslimini Yönetmede Her bir Etkinlik için Sorumluluklar
 • 1.1 İş Paketini Kabul Etmek
 • 1.2 Bir İş Paketini Yürütmek
 • 1.3 Bir İş Paketini Teslim Etmek
 • 2 Ürün Teslim İşlemini Yönetme
 • 2.1 Temaları Uygulamak
 • 3 Sınav Gereksinimleri
 • 4 Yönetim Özeti

Modül 13: PRINCE2 SÜREÇLERİ: Proje Aşama Sınırlarını Yönetme

 • 1 Bir Aşama Sınırını Yönetmede Etkinlik Başına Sorumluluklar
 • 1.1 Sonraki Aşmayı Planlamak
 • 1.2 Proje Planını Güncelleştirme
 • 1.3 Bir Özel Durum Planı Oluşturmak
 • 1.4 İşletme Durumunu Güncelleme
 • 1.5 Son Aşama Raporu
 • 2 Bir Aşama Sınırı Sürecini Yönetme
 • 2.1 Temaları Uygulamak
 • 3 Sınav Gereksinimleri
 • 4 Yönetim Özeti

Modül 14: PRINCE2 SÜREÇLERİ: Bir Projeyi Kapatma

 • 1 Bir Proje Kapatmada Etkinlik Başına Sorumluluklar
 • 1.1 Planlı Kapatmayı Hazırlama
 • 1.2 Erken Kapatmayı Hazırlama
 • 1.3 Ürünlerin Teslim Etmek
 • 1.4 Projeyi Değerlendirmek
 • 1.5 Proje Kapatılmasını Tavsiye Etme
 • 2 Bir Proje Sürecini Kapatma
 • 2.1 Temaları Uygulamak
 • 3 Sınav Gereksinimleri
 • 4 Yönetim Özeti

Modül 16: PRINCE2 FOUNDATION Sınav Hazırlık Oturumu

 • 1 Prince2 Foundation Deneme Sınavı
 • 1.1 Örnek Soru Çözümleri
 • 1.2 Prince2 Foundation Gerçek Sınav Denemesi ve Cevapları

PRINCE2 Foundation Sınavı:

 • Sınav Formatı: kapalı-kitap formatında.
 • Sorular: 60 çoktan seçmeli soru
 • Geçme Puanı: %55 (60 üzerinden 33 ve üstü)
 • Sınav Süresi: 60 dakika (+15 dakika dil farkından dolayı)
 • Sınav Yeri : Eduore Sınav Merkezi veya Canlı-Webcam denetimli

Prince2 Foundation Örnek Sınavları İndirmek İçin Aşağıdaki Linkleri Kullanınız:

PRINCE2 Foundation Exam – Sample Paper 1

PRINCE2 Foundation Exam – Sample Paper 1 – Answer Key

PRINCE2 Foundation Exam – Sample Paper 2

PRINCE2 Foundation Exam – Sample Paper 2 – Answer Key

PRINCE2 2017 GÜNCELLEMESİ HAKKINDA BİLGİLER

PRINCE2-2017-Update-Brochure

PRINCE2-2017-Update-FAQs


PRINCE2® 2017 Update: a good thing gets better – by David McCreery – trainer, consultant and project manager, Althris

PRINCE2® 2017 update: an investment in you – by Mike Babb – Recruitment Director, Capita Resourcing

PRINCE2® 2017 Update: aligning PRINCE2 with other best practice – by Nigel Bennett, Consulting Director – RSM UK and PRINCE2 2017 Update author

PRINCE2® 2017 Update – tailoring project management for your organization – by Robert Buttrick – Project Workout

PRINCE2® 2017 Update – tailoring gets better results – by Robert Buttrick – Project Workout

PRINCE2® 2017 Update: making it easier to adopt PRINCE2 – by Phil Stanton, PRINCE2 2017 co-author

First impressions of PRINCE2 2017 – by Jackie Hewett of Balance Global

PRINCE2® 2017 Update – Training the Trainers – by AXELOS’ Global Marketing Lead Tom Lynam

PRINCE2® 2017 Update – right thing, right place, right time – by Nigel Bennett of RSM UK and PRINCE2 2017 co-author

PRINCE2® 2017 – tailored for a changing project management world – by AXELOS’ PPM Portfolio Manager Mike Acaster