header image

SÜREÇ EĞİTİMLERİ

Educore  Süreç Yönetimi Eğitim Hizmetleri

Süreç yönetimi konusunda deneyimli eğitmen kadrosu ve uygulama deneyimi ile profesyonel eğitim sistemi bir araya getirilerek  sunulan eğitimler aşağıdaki gibidir.

Süreç Yönetimi Eğitimleri aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

Süreç Mühendisliği Eğitimi

Türkiye’de ilk defa geliştirilen ve yeni bir program olan Süreç Mühendisliği eğitimi kapsamlı müfredatıyla alanında en donanımlı eğitimdir.

Sertifikalı bir program olan Süreç Mühendisliği programı süreç yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen ve uçtan uca süreç yönetimi prensipleri ve uygulamalarını öğrenmek isteyen kişiler için tasarlanmış bir programdır.

Süreç Mühendisliği eğitimi, alanında ilk ve en kapsamlı eğitimdir. Süreç yönetimi disiplininin uçtan uca tüm boyutlarını içeren bu eğitim adaylara bütünlüklü bir bilgi alanına ulaşım sunmak için tasarlanmıştır.

Süreç Madenciliği Eğitimi

Süreç modelleme, keşif ve analizi için modern bir yöntem olarak geliştirilen süreç madenciliğinin teori ve pratiklerinin aktarıldığı bu uygulamalı eğitimde konu uygulamalı olarak öğretilmektedir. Süreç verilerinin çeşitli kayıt ortamlarından alınması ve veriden otomatik süreç modellerinin, akışlarının, analizlerinin, uyum ve performans sonuçlarının alındığı bu yeni metod ile süreç analizi önemli ölçüde kolaylaşmaktadır.
As-Is süreç akışlarının otomatik keşfi sayesinde süreç iyileştirmeye hemen başlamak mümkün olabilmekte, süreç haritalama gibi oyalayıcı işler otomatik olarak çözülebilmektedir. Süreçlerin uyumsuz, verimsiz ve sorunlu alanları ise süreç madenciliği araçları ile anında tespit edilebilmektedir.

Süreç Analizi ve Tasarımı Eğitimi

İş süreçlerinin analizi, tasarımı ve geliştirilmesi eğitimi, işletmenizin süreçleri modellenirken en etkili ve güncel iş analizi tekniklerini uygulamak, mevcut durumu kapsamlı bir şekilde analiz etmek ve ardından gelecekteki durumu tasarlamak için gerekli bilgi ve becerileri öğrenmek için bir fırsat sağlar. Bu tekniklerin uygulanması amacıyla, mevcut durumun ve gelecekteki yönetişim tasarımının modellemesi ve analizinden başlayarak işletme süreçlerinin nasıl yönetileceğini ve iyileştirileceği bu eğitimde uygulamalı olarak öğretilmektedir.

BPMN 2.0 ile Süreç Tasarımı Uygulamalı Eğitimi

BPMN 2.0 süreç modellemede yaygınlaşmaya başlayan bir model ve notasyondur. Giderek artan işbirliği, yeniden kullanılabilirlik, otomasyon ve yazılımda geçerlilik kriterleri sonucu BPMI ve OMG tarafından geliştirilen ve uluslararası kabul gören bir notasyondur. BPMN notasyonu aynı zamanda yazılım ve uygulama katmanında workflow engine platformları ile uyumlu ve BPEL diline dönüştürülebilir çıktılar üretmek için de kullanılır. Bu sayede süreç yönetimi ekipleri tarafından geliştirilen modeller yazılım ekiplerince veya iş akış otomasyonu platformlarınca kolayca kullanılabilir. Tüm iş akış platformları BPMN notasyonu ile geliştirilmiş süreçleri BPEL diline çevrildikten sonra import edebilir ve böylece modeller tüm platformlarda akışa çevrilebilir ve “execute” edilebilir.
Öte yandan süreç notasyonu olarak BPMN kullanan kurumlar ve departmanlar birbirlerinin süreçlerini okuyabilir ve yeniden modellemede sorun yaşamazlar.BPMN eğitimi bu notasyonun getirdiği tüm kuralların uygulamalı olarak öğretildiği bir programdır.


error: İçerik Koruması !