Servicecore Proje Yönetimi

Servicecore ITSM’e entegre olan Proje Yönetimi modülü ile bütünsel bir dijital yönetim sistemi imkanı sunmaktadır.

Proje yönetimi, hizmet yönetiminde özellikle kapsamlı değişikliklerin uygulanması, iyileştirme çalışmalarının yönetilmesi, çok paydaşlı dönüşümlerin koordinasyonu gibi alanlarda yoğun kullanılan bir pratiktir.

ITIL4 ile birlikte proje yönetimi süreci ITSM’in doğal bir parçası ve zorunlu bir pratiği haline gelmiştir. Projelerin doğuşu her zaman iyileştirme, değişiklik, istek gibi süreçler tarafından tetiklenmektedir ve proje çıktıları çoğunlukla bu süreçlere geri besleme yapmayı gerektirmektedir.

Servis yönetimi platformunda proje yönetimini entegre bir modül olarak işletmek görevlerin tek bir platformda takip edilebilmesi açısından kritik önem taşır. Bir çalışanın servis yönetimi süreçlerindeki işlerinin yanı sıra proje yönetiminden gelen görevlerini de aynı ekranda görebilmesi ve görev çakışmalarının engellenmesi gerekmektedir.

Servis yönetimini ayrı platformda ve proje yönetimini ayrı başka bir platformda yürütmek ciddi maliyetlere, gereksiz entegrasyon eforlarına, ayrı iki ürün için altyapı, lisans, bakım, destek vb. gereksiz ek maliyetlere yol açmaktadır.

Proje yönetiminin servis yönetimi platformu dışında ayrı bir ürün olarak kurulması, sürekli iyileştirme, istek ve değişiklik yönetimi süreçleri ile önceliklendirilen ve regülasyonu sağlanan tüm müşteri gereksinimlerinin, servis sağlayıcı ve BT’nin kontrolünden çıkmasına yol açmaktadır.

Servis yönetimi süreçlerinden kopmuş bir proje yönetimi ürünü kullanılması yoluyla, ilişkisiz, bağıntısız ve kaynak kullanımından habersiz proje yönetimi faaliyetleri, kontrolsüz ikinci bir servis platformu doğmasına da neden olmaktadır.

Proje Yönetimi
Proje Kaynak Yönetimi

Servicecore entegre Proje Yönetimi modülü ile bütünsel bir dijital yönetim sistemi imkanı sunmaktadır. Modern proje yönetimi araçlarının tamamının yer aldığı bu modül ile aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir:

Proje Görev Yönetimi
Proje Yol Haritası
Proje Gantt Şemaları
Proje WBS Görünümleri
Proje Ekip Yönetimi
Proje Zaman Yönetimi
Proje Timesheet Girişleri
Proje Kanban Panelleri
Proje Kaynak Yönetimi
Merkezi Görev Yönetimi ile Entegre Görev Takibi
Merkezi Planlamayla Çakışmayan Görev Atmaları
Merkezi Görevlerle Entegre Workforce Raporları
Olay, Problem, İstek, Değişim ve Sürekli İyileştirme ile Entegrasyon
Son Kullanıcıları ve Dış Kullanıcıları Projeye Dahil Edebilme
Son Kullanıcı Dışa Açık Portal Üzerinden Proje Yönetimine Dahil Olabilme
BT ve BT Dışı Tüm Kaynakları Projelere Dahil Edebilme ve Sınırsız Son Kullanıcı
Son Kullanıcı ve Dış Kullanıcıların Projelerde Task Üstlenebilmesi
Dış Proje Ekiplerinin User Olarak Bile Projeleri Yönetebilmesi

Proje Kanban Chart
Proje Yol Haritası