Varlık ve Konfigürasyon Yönetimi

Kolay, hızlı ve entegre varlık yönetimi ile tanışın… Varlıkların yaşam döngüsü boyunca durumlarının, sahipliklerinin, finansal bilgilerinin takip edildiği bir uygulama modülü ile güncel aktif ve geçerli bilgilere sürekli erişim ile işlerinizi kolaylaştırın…

IT ve non-IT tüm varlıkların tespit edilip kayıt altına alınması için gerekli özelleştirilebilir varlık öznitelikleri sistemde oluşturulabilmektedir. Geniş konfigürasyon nesnesi kütüphanesi ile yönetilmesi gereken öznitelikleri bırakın Servicecore yönetsin.

Varlık Yönetimi

Bu modülde tüm varlıklar yaşam döngüleri boyunca proaktif yönetilecek şekilde tüm bilgilerinin aşamalar halinde kayıt altında tutulabileceği özellikler ile donatılmıştır.

Varlık modülü tüm diğer Servicecore modülleri ile native entegredir ve tüm diğer servis yönetimi süreçlerinin ihtiyaç duyduğu güncel varlık bilgilerini tek tuşla sağlamaktadır.

Varlıkların diğer süreçlerle ilişkilerinin yanısıra, varlıklar arası ilişkiler (dependencies) de sistemde tutulabilmektedir.

Ayrıca varlıkların her tür finansal verileri varlık yaşam döngüsü boyunca tutulabilmektedir.

Varlıklarla ilgili sözleşmelerin tanımlanması ve takip edilmesi için gerekli sözleşme yönetimi özelliklerinin yanısıra, varlıkların tüm durum değişiklikleri ve history bilgisi sistemde ayrıntılı olarak tutulabilmektedir.

TSM ürünlerinde en önemli başlık varlıkların bir arada yapılandırılarak oluşturduğu hizmetlerdir. Hizmet yönetiminin önemli bir gereksinimi, hizmetin hangi varlıklardan oluşturulduğu ve hangi konfigürasyonda çalıştığının güncel bilgisidir. Bir hizmetin ilişkili olaylar, istekler, değişiklikler ile başından ne geçtiğinin takip edilmesi gerekir. Ayrıca bu ortak hizmetlerle ilişkili tüm destek anlaşmaları, tedarikçi anlaşmaları ve müşteri anlaşmaları ayrı ayrı kaydedilmeli ve yönetilmelidir. Hizmetle ilgili yapılan tüm harcamalar ve masraflar ayrıca kayıt altına alınmalıdır.

Tüm bu öznitelikleri Servicecore ile kolayca yönetebilirsiniz.

Servis Konfigürasyon Yönetimi
Servis Detayları

Configuration Management Data Base oluşturmak için hizmetlerin ve varlıkların detaylı özniteliklerinin ve aralarındaki ilişkilerin tanımlanması gereklidir. Bu ilişkiler ve yapılandırma bilgileri sayesinde hizmet haritalarını oluşturmak mümkün olmaktadır. Servicecore CMDB modülü ile hem varlıklar arası ilişkiler hem de servis haritaları rahatlıkla düzenlenebilmektedir.

CMDB
Varlık Yönetimi